Skip to main content

Kampusverkostomme on aivan uudentyyppinen yhteistyöalusta, joka kokoaa yhteen yritykset, oppilaitokset ja palveluntarjoajat. Törmäys synnyttää innovaatioita! Tavoitteenamme on edistää yritysten kilpailukykyä, kasvua ja yhteistyötä sekä luoda alueellista hyvinvointia ”kaikki hyötyy” -periaatteella.

Liedon Innovaatiokampuksen palveluilla on kasvot ja yksi toimenpide tuottaa aina enemmän kuin yhden hyödyn. Kampusverkostomme sekä Liedon kaupunki  palvelevat toimijoita laajasti eri osa-alueilla.

Haluatko mukaan verkostoomme? Ota yhteyttä!

Liedon Innovaatiokampuksessa kehitämme edelleen räätälöityjä yrityspalveluita, joista Liedon kaupunki on moninkertaisesti palkittu. Luottamus ja informaation kulku ovat onnistuneen palvelun ydin. Kumppanuus ei syvenny ilman henkilökohtaista panostusta. Meillä Liedon Innovaatiokampuksella palvelulla on kasvot.

Kampusverkostomme kautta saat apua mm. yritystukiasioihin, verkostojen kasvattamiseen, rekrytointihaasteisiin ja kansainväliseen rekrytointiin.

Liedon kaupungin yritys- ja työllistämispalvelut panostavat voimakkaasti rekrytointipalveluihin osana hyvää elinkeinopalvelua yrityksille. Omien palveluidemme lisäksi kampusverkostomme on apunasi rekrytointihaasteita ratkomassa!

Elämme murrosten keskellä ja TE2024 uudistus vaikuttaa suuresti kuntien yritys- ja työllisyyspalveluiden tuottamiseen jatkossa. Palvelut siirtyvät kokonaan kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen. Liedon kaupunki haluaa omalta osaltaan olla kehityksen kärjessä.

Innovaatiokampuksessa syvennämme kumppanuutta alueella toimivien yritysten ja oppilaitosten kanssa ja rakennamme toimintamallia TE2024 uudistusta varten.

Innovaatiokampuksessa rakennamme syvää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille koulutettua työvoimaa ja liiketoimintaa kehittäviä innovaatioita.

Osaaminen mahdollistaa kasvun ja tällä hetkellä osaajapula on suurin uhka yritysten menestymiselle. Osaajapulan taustalla on työn murros, joka muuttaa ammattirakenteita, osaamisvaatimuksia ja työympäristöjä sekä vaikuttaa työvoiman saatavuuteen, vaadittavan osaamisen tasoon ja kohdentumiseen korostaen entisestään jatkuvaa oppimista.

Lieto on yrittäjyyden ykkönen. Yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä Liedon kaupungin rakennusvalvonnan toimintaan ja perustavat mielellään toimitilojaan Lietoon. Rakennusvalvonta on saanut positiivista palautetta erityisesti sujuvien rakennushankkeiden ja nopean lupamenettelyn ansiosta.

Liedon kaupungin alueella toimii isojen rakennusliikkeiden lisäksi useita paikallisia tai seudullisia rakentajia ja kiinteistökehittäjiä, joilla on merkitystä alueiden kehittäjinä.

Me Liedon Innovaatiokampuksessa autamme sinua löytämään tarpeitasi parhaiten palvelevan kumppanin ja ratkaisun.

Tutustu Liedon kaupungin alueen vapaisiin toimisto- ja liiketiloihin sekä tuotantotiloihin

Kaikki kampusverkostomme organisaatiot palvelevat kasvotusten alueemme yrityksiä Liedossa.  Osalla toimijoistamme on omat toimitilat Liedon alueella ja lisäratkaisuna palvelujen jalkauttamiseen Liedon Innovaatiokampuksella on käytössämme kaksi yhteistoimistohuonetta Avantin portissa (2.krs), Ydinkuja 2:ssa. Yhteistoimistostamme löydät yhdeksän organisaation palvelut.

Avantin portin toimijoiden yhteystiedot (pdf)

Kampusverkostomme on apuna kasvun mahdollistajana. Yritykset pyrkivät luomaan jatkuvasti edellytyksiä liiketoiminnan kannattavalle kasvulle. Yrityksen kasvu vaatii yleensä lisäinvestointeja ja -rahoitusta.

Filter

Yritystuet

Yritystukia on saatavilla yrityksen perustamiseen, investointeihin tai kasvattamiseen. Kriteerit tukien saamiseen vaihtelevat esimerkiksi yrityksen elinkaaren, sijainnin tai toimialan mukaan.

Tässä listattuna yleisimmät yrityksen tukirahoitukset

Starttiraha – tukea liiketoiminnan käynnistämiseen

ELY-keskus – tukea liiketoiminnan kehittämiseen

Business Finland – tukea kansainvälistymiseen

Finnvera – tukea investointeihin ja kehittämiseen 

Sana kiirii ja maine hyvää palvelua tarjoavasta kampusverkostostamme kasvaa. Liedon Innovaatiokampuksen brändi rakentuu koko verkostomme voimin, kaikissa niissä kohtaamispisteissä, joissa asiakkaidemme ja verkostokumppaniemme tiet risteävät.

Yksi brändityömme tulos on jo kolmatta kertaa ilmestynyt Avanti-uutiset.
Julkaisu tuo esille kattavasti Avantin alueen vetovoimaisuutta ja yrittäjätarinoita.

Lue julkaisu

Liedon kaupungin kaavoitus ja maankäyttö on aktiivista, joustavaa ja nopeaa. Asiakaspalvelu on henkilökohtaista ja opastavaa.

Uusia yritystontteja Turun Kehätien varrella

Avantin yritysalue laajenee ja Avanti 4 -alueelle valmistuu 14 uutta KTY-tonttia sekä yksi AOT-tontti vuoden 2024 aikana. Tonteille on hyvät ajoyhteydet Pukkilan eritasoliittymästä. Uusien tonttien pinta-alat ovat 3 200- 39 700m², mutta alueelta on valmius luovuttaa tarvittaessa myös 5,7 ha kokonaisuus.

Alueen hinnoittelussa (25€/m²) on huomioitu paalutustarve.

Avanti 2 -alueella olevan Siiventien ja rakennettavan Sulkakujan varrelle on kaavoitettu kolme uutta KTY-tonttia. Tonteille on hyvät ajoyhteydet Kehätien eritasoliittymästä Loukinaistentietä pitkin. Tonttien pinta-alat ovat 3 600 – 6 700m² ja hinnoittelu 25€/m². Alueelle sopii yleisilmeeltään siisti yritystoiminta ja rakentamisessa on pyrittävä käyttämään puuta rakenteissa ja julkisivuissa.

Lue lisää: tontit.lieto.fi

Liedon Innovaatiokampuksen kehittäminen käynnistyi Avantin -teollisuus alueesta, joka on yksi Varsinais-Suomen kansainvälisen liiketoiminnan ja osaamisen keskuksista. Avantin alueen välittömässä vaikutuspiirissä on yli 350 yritystä. Työssä alueella käy noin 3000 ihmistä. Avantin alue on tunnettu merkittävänä logistiikan yritysten keskittymänä.

Innovaatiokampuksessa pyrimme kehittämään logistiikkaratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä kilpailukyvyn vahvistamisessa. Yksi merkittävä osa logistiikkaratkaisujamme on työvoiman liikkumisen sujuvoittaminen.

Avantin joukkoliikennekokeilu

Liedon kaupunki aloitti huhtikuun alussa 2023 Avantin alueella joukkoliikennekokeilun. Kokeilun tavoitteena on kartoittaa joukkoliikenteen käyttöastetta alueella. Reitti kiertää Avantin yritysalueen ja Länsi-Avantintien länsipäässä on vaihtoyhteys linjalle 6 (Turku-Lieto runkolinja).

Liikenne on Liedon kaupungin kilpailuttama ja käyttäjille maksutonta tilausliikennettä. Liikennöitsijänä toimii Liikenne Vesma Oy ja reittiä ajetaan pikkubusseilla, jotka tunnistaa Avantin Liikenne -tekstistä. Kokeilun aikana käyttäjien määrät ovat kasvaneet, ja samalla aikatauluja on kehitetty yhdessä Avantin alueen yritysten kanssa kustannustehokkaalla tavalla.

Avantin joukkoliikennekokeilu on saanut paljon positiivista julkisuutta sen innovatiivisesta nopeasta ratkaisutavasta aloittaa ja kehittää alueen joukkoliikennettä. Kokeilun myötä on tarkoitus löytää pysyvä ratkaisu yritysalueen työpaikkaliikenteen kehittämiseen, mikä samalla lisää myös alueen vetovoimaisuutta työssäkäyntialueena.

Avantin aikataulut ja kartat

Tavoitteenamme on löytää tehokkaita käytännön ratkaisuja kotouttaa maahanmuuttajia suomalaiseen työelämäkulttuuriin. Työperäinen maahanmuutto on yritystoiminnalle keskeinen onnistumisen edellytys. Vieraskielisen työvoiman palvelutarjontaan tulemme kiinnittämään erityistä huomioita.