Kansainvälisyyttä, tiedettä, taitoa ja taidetta

Liedon lukio on Liedon keskustassa sijaitseva yleislukio, jossa toimii kansainvälisyyslinja. Tämän lisäksi Liedon lukio on aktiivisesti mukana Liedon innovaatiokampuksen toiminnassa, mikä tuo yhteen oppilaitoksia, korkeakouluja ja yrityksiä. Opiskelijoita lukiossa on noin 220, joista noin 40 on kansainvälisyyslinjalla.

Kansainvälisyyslinjalla tavoitteenamme on, että opiskelija oppii toimimaan kansainvälisissä verkostoissa sekä yksilönä että yhteistyössä muiden kanssa, ja saa näin kansainvälisyyskokemusta ja -kontakteja. Linjan mottona onkin Learning by doing – Tekemällä oppii.

  • Tarjoamme yhdessä Lieto-opiston kanssa yrittäjyyskurssin ja MOOCY-opintojakson.
  • Lukiolaiset ovat erinomaisia kesätyöntekijöitä ja teema- ja kv-opintojen yhteydessä lukiolaiset voivat osallistua yritysten toimintaan.

Liedon lukio osallistuu Liedon Innovaatiokampuksen toimintaan kasvattaen vähitellen rooliaan yhtenä kampuksen toimijoista. Ensimmäisessä vaiheessa Liedon lukio osallistuu kampustoimintaan erityisesti tarjoamalla opiskelijoilleen yrittäjyyskurssin yhteistyössä Lieto-opiston kanssa sekä MOOCY-kurssin nuoren yrittäjän somekuvan luomisesta.

Myös lukion kansainvälisyyslinja on mukana kampuksen toiminnassa kansainvälisen tiimityöskentelyn ja projektijohtamisen muodossa. Yhteistyö kampuksen toimijoiden, paikallisten sidosryhmien sekä korkeakoulujen kanssa kehittyy ja laajenee kampuksen vakiinnuttaessa muotonsa.

Osoite: Opintie 1, 21420 Lieto

Liedon lukio I Lieto.fi
Marko Telenius

Marko Telenius
rehtori

marko.telenius@lieto.fi
050 3150 323

Juho Leino
yrittäjyysopettaja

juho.leino@edu.lieto.fi