Skip to main content

Liedon kaupunki aloitti huhtikuun alussa 2023 Avantin alueella joukkoliikennekokeilun, jonka tavoitteena on kartoittaa joukkoliikenteen käyttöastetta alueella. Reitti kiertää Avantin yritysalueen ja Länsi-Avantintien länsipäässä on vaihtoyhteys linjalle 6 (Turku-Lieto runkolinja). Fölin pysäkeiltä 6117 ja 6118 on matkaa Länsi-Avantintien pysäkeille noin 300m ja siirtymäaika on huomioitu aikatauluissa.

Liikenne käyttäjille maksutonta tilausliikennettä.  Reittiä ajetaan pikkubusseilla, jotka tunnistaa Avantin Liikenne -tekstistä.

Avantin joukkoliikennekokeilu on saanut paljon positiivista julkisuutta sen innovatiivisesta nopeasta ratkaisutavasta aloittaa ja kehittää alueen joukkoliikennettä. Avantin alueilla työskentelee tuhansia henkilöitä 400 hehtaarin alueella, ja teollisuusalue on Turun seudun suurimpia.

Liedon kaupunki kilpailutti Avantin sisäisen joukkoliikenteen 4.3.2024 alkavalle sopimuskaudelle. Kyseessä oli käänteinen kilpailutus, jossa palveluntuottajalle maksetaan liikennöinnistä kiinteä korvaus ja tarjouskilpailun voittaa se tarjoaja, joka sitoutuu suorittamaan tarjouspyynnön mukaista liikennöintiä pisimpään. Kaupunginhallitus päätti tammikuun kokouksessa, että Avantin sisäisen joukkoliikenteen palveluntuottajaksi valitaan Turun tilausliikenne Oy, joka sitoutuu tuottamaan palvelua 5.7.2026 asti. Avantin sisäisen liikenteen reittiä ajetaan nykyisen aikataulun mukaisesti myös 4.3. alkaen.

Aikatalu:

Aamuisin:
klo 6.30
klo 7.00
klo 7.35
klo 8.00

Iltapäivisin:
klo 16.00

Katso tästä reitti ja aikataulu

Palautetta otamme edelleen vastaan, jotta joukkoliikenne vastaisi mahdollisimman hyvin käyttäjätarpeisiin: Palautesovellus (lieto.fi)