Skip to main content

Yrittäjien Kuntabarometri -kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Kyselystä selviää, missä kunnissa on paras yrittää. Yrittäjät ovat arvioineet Liedon elinkeinopolitiikan 10 000 – 50 000 asukkaan kunnista Suomen parhaaksi jo neljä kertaa peräkkäin.

Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa: 2016, 2018, 2020 ja 2022

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutetaan vuosittain Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenille. Yrittäjät saavat arvioida oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä sekä kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Vuoden 2024 Maakuntaennusteessa Lieto arvioitiin ylivoimaisesti maakunnan yritysmyönteisimmäksi kunnaksi molemmissa kategorioissa.

Paras yrittäjyysilmapiiri: 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024

EK:n Kuntaranking laittaa Suomen alueet (seutukunnat) ja kunnat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvän toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille yrityksille. Kolmesti Lieto on pokannut ykköspalkinnon.

YRITYSKYSELY
Paikallinen yritysilmasto
• Kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyys (esim. päätösprosessien ja kaavoituksen sujuvuus, yritysvaikutusten huomiointi päätöksissä)
• Julkiset yrityspalvelut (neuvonnan, rahoituksen ja toimitilojen saatavuus sekä yritysten tasapuolinen kohtelu)
• Palveluiden tuotanto (julkiset hankinnat, kilpailutukset, yritysten mahdollisuudet kuntapalvelujen tuottajina)
• Paikallinen yritysilmapiiri Sijaintipaikkakunnan sopivuus Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana

TILASTOTIETO
Kuntatalous
• Tulovero-%
• Toimintamenot / asukas
• Työllisyysaste Yrittäjyysaktiivisuus kunnassa
• Yrittäjyysaste
• Yrityksiä / asukas
• Aloittaneet yritykset / yrityskanta