Räätälöityjä ratkaisuja
Turun ammatti-instituutin ja Turun oppisopimustoimiston logot

Turun ammatti-instituutti haluaa olla mukana edistämässä Varsinais-Suomen yritysten kilpailukykyä ja työntekijöiden osaamista. Pyrimme löytämään yhdessä ratkaisuja, jotka palvelevat yritysten kehitystavoitteita.

Turun ammatti-instituutti on seudun merkittävä koulutuksen järjestäjä ja tarjonnassamme on laaja valikoima erilaisia työelämän tarpeisiin vastaavia koulutuksia.

Turun oppisopimustoimiston erityisosaaminen:

  • Laaja-alainen koulutustarjonnan tuntemus ja tietämys
  • Informaatio oppisopimuksesta kustannustehokkaana:
    • rekrytoinnin välineenä (palkkatuki)
    • osaamisen kehittämisen välineenä (yrityksen kilpailukyvyn kehittäminen)
Työ- ja yrityselämä | Turun ammatti-instituutti

Oppisopimuksen mahdollisuudet:

  • Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen jo työsuhteessa olevan henkilöstön koulutuksella. Turun Oppisopimustoimistolla on mahdollisuus hankkia tarvittava koulutus ”läheltä tai kaukaa”
  • Yrityksen liiketoiminnan ylläpitäminen rekrytoivilla oppisopimuskoulutuksilla. Turun Oppisopimustoimisto on mukana määrittämässä potentiaalisia rekrytoinnin kohderyhmiä sekä koulutusta, jolla osaaminen saadaan yritystä hyödyttävälle tasolle. Hankkii tarvittaessa ko. koulutuksen.
  • Yrittäjille suunnattu oppisopimuskoulutus eli yrittäjän itsensä kouluttaminen oppisopimuksella. Turun Oppisopimustoimistolla on mahdollisuus hankkia tarvittava koulutus  ”läheltä tai kaukaa”.
Turun oppisopimustoimisto I Turku.fi

Esa Anttila
Koulutustarkastaja

esa.anttila@turku.fi
040 553 2374

Jarmo Matala-aho
Koulutustarkastaja

jarmo.matala-aho@turku.fi
044 907 3895