Skip to main content

Liedon lukio on yksi Liedon Innovaatiokampuksen yhteistyötahoista. Ensimmäisen yhteistyövuoden aikana Liedon lukio on osallistunut kampustoimintaan erityisesti tarjoamalla opiskelijoilleen yrittäjyyskurssin yhteistyössä Lieto-opiston kanssa sekä MOOCY-kurssin nuoren yrittäjän somekuvan luomisesta. Myös lukion kansainvälisyyslinja on mukana kampuksen toiminnassa kansainvälisen tiimityöskentelyn ja projektijohtamisen muodossa. Yhteistyö kampuksen toimijoiden, paikallisten sidosryhmien sekä korkeakoulujen kanssa kehittyy ja laajenee kampuksen vakiinnuttaessa muotonsa.

Tulevaa yhteistyötä on pohjustettu jo siten, että lukio on osallistunut aktiivisesti Innovaatiokampuksen verkostokokouksiin ja sopinut alustavasti yhteistyöstä Oma Säästöpankin Liedon toimipisteen kanssa. Tavoitteena on tuoda yrittäjyyskurssille jatkokurssi, jossa päästään perustamaan omaa yritystä. Lisäksi nykyisessä lukion opetussuunnitelmassa oman talouden hallinta ja taloustieto on edustettuna niin yhteiskuntaopin, lyhyen ja pitkän matematiikan kuin opinto-ohjauksenkin opintojaksoilla, joille yhteistyö paikallisen pankin kanssa olisi erittäin luontevaa ja opetusta rikastavaa. Liedon lukio osallistuu myös Turun normaalikoulun lukiolla järjestettävään Hackathon-tapahtumaan, jossa opiskelijoista koostetut tiimit ideoivat ratkaisuja vuosittain vaihtuvan aiheen ympäriltä. Tämä on osa lukioiden välistä yhteistyötä, mutta myös oiva mahdollisuus saada mallia vastaavanlaisen tapahtuman järjestämiseen Liedossa Innovaatiokampuksen toimijoiden kesken. Tästä luontevasta yhteistyöstä erinomaisena esimerkkinä toimiikin seuraavassa esiteltävä yrittäjyyskurssi.

Liedon lukiossa toteutettiin yrittäjyyskurssi loka-marraskuussa 2023

Yrittäjyyskurssin opiskelijat tutustuivat laaja-alaisesti yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan. Kurssilla käsiteltiin muun muassa kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä, yritysten roolia yhteiskunnassa, nykyajan työelämää ja yrittäjämäistä asennetta, kestävän kehityksen tavoitteita sekä vastuullista yrittämistä.

Kurssin sisältöjä ja opetusta täydensivät teemoihin sopivat mielenkiintoiset vierailijaluennot. Neljä lietolaista yrittäjää kävi kertomassa opiskelijoille yrittämisestä, yrityksen perustamisesta, mainonnasta ja markkinoinnista, yrittäjän kannalta merkittävistä verkostoista sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä yrityksen toiminnassa. Näiden lisäksi Turun kauppakorkeakoulusta kävi kaksi vierailijaa. Kauppakorkeakoulun lehtori kertoi opiskelijoille yritysten päätöksentekomekanismeista ja tietovirroista erinäisten sidosryhmien kanssa, kauppakorkeakoulun opiskelija puolestaan puhui korkeakouluopiskelusta sekä työmahdollisuuksista opiskelun aikana ja sen jälkeen.

Kurssin aikana opiskelijat ideoivat omat yritykset ja laativat ideoidensa pohjalta liiketoimintasuunnitelmat. Opiskelijoiden tuotokset olivat erinomaisia ja ideat kekseliäitä. Kurssilla valmistuneiden liiketoimintasuunnitelmien joukossa oli muun muassa innovatiivisia ravintolakonsepteja, älykäs energianhallintajärjestelmä, ympäristöystävällisiin valintoihin ohjaava mobiilisovellus, toisille yrityksille virkistystapahtumia suunnitteleva ja toteuttava yritys, tanssistudio sekä kosmetiikka-alan tuotteita valmistava yritys. Liedon yrittäjien paikallisyhdistys arvioi liiketoimintasuunnitelmat ja palkitsi parhaimmiksi katsomiensa suunnitelmien tekijät. Palkitsemistilaisuus järjestettiin Liedon lukiolla torstaina 8.2. Ensimmäisen palkinnon sai Ella Lehtiö, toisen Liangguo Lin ja kolmannen Nourelhuda Nouredeen Essa. (Palkitut kuvassa).

Yhteistyö lukion ja muiden tahojen välillä oli sujuvaa ja mielekästä. Etenkin yrittäjävierailut ja paikallisten yrittäjien aidot kokemukset olivat opiskelijoiden mielestä kurssin mielenkiintoisinta antia. Tästä on hyvä jatkaa taas tuleviin projekteihin ja hedelmällisiin yhteistyökuvioihin!

Juho Leino, yrittäjyyskurssin opettaja
Marko Telenius, Liedon lukion rehtori