Skip to main content

Keskiviikkona 10.1. julkaistun vuoden 2024 Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että sekä yrittäjyysilmapiiri että kunnan ja yritysten välinen yhteistyö arvioidaan viimevuotista paremmaksi koko maakunnassa. Lieto loistaa kuntien ykkösenä.

Vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutettiin viime vuoden marraskuussa Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenille. Yrittäjät saivat arvioida oman kuntansa yrittäjyysilmapiiriä sekä kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Lieto otti kärkisijan molemmissa kategorioissa. Lietolaisista vastaajista 93 prosenttia arvioi kunnan yrittäjyysilmapiirin erinomaiseksi tai hyväksi. Kunnan ja yritysten välisen yhteistyön saldoluku oli Liedossa 89, eikä yksikään vastaaja arvioinut kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä huonoksi.

-Viime vuonna perustettu Liedon Innovaatiokampus Oy vei meidät täysin uudelle tasolle yritysyhteistyössä ja siivitti osaltaan Liedon menestystä. Tämä loistava sijoitus on syntynyt kuitenkin monen eri tahon myötävaikutuksesta. Elinkeinopolitiikkaa ja yrittäjyysilmapiiriä ovat rakentamassa päättäjät, luottamushenkilöt, lukuisat yhteistyökumppanit sekä tietenkin lietolaiset yrittäjät. Erityinen kiitos kuuluu kaupungin henkilöstölle erinomaisesta työpanoksesta, Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi kommentoi tyytyväisenä.

Yrittäjyysilmapiirin osalta maakunnan kärkiviisikon muodostavat Lieto, Naantali, Raisio, Paimio ja Kaarina. Varsinais-Suomen yrittäjyysilmapiiri on kohentunut selkeästi koko maakunnan tasolla. Myös seutukuntakohtaisessa vertailussa yrittäjyysilmapiiri on parantunut yrittäjien arvioiden perusteella kaikissa seutukunnissa.

Talousodotukset varovaisen positiiviset

Maakuntaennusteen perusteella näyttää, että varsinais-suomalaiset yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta viime vuotta aavistuksen parempaa. Jyrkkä lasku talousodotuksissa on osittain selätetty. Liikevaihdon, kannattavuuden ja investointien mittareilla mitattuna talousodotukset ovat aavistuksen viimevuotista toiveikkaampia.

Vuosittain toistuvien vakiokysymysten lisäksi tällä kertaa kysyttiin yrittäjien näkemyksiä muun muassa hyvinvointialueiden toiminnan vaikutuksista yrityksen toimintaan, tärkeimmistä pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseen vaikuttavista toimista sekä siitä, mitä hallituksen tulisi tehdä pk-yritysten työllistämisen esteiden purkamiseksi.

Maailman tilanne saattaa vaikuttaa aiempaa epävarmemmalta muun muassa sotien, ilmastonmuutoksen, talouden taantuman ja korkotason jatkuvan nousun vuoksi. Reilu puolet lietolaisvastaajista arvioi em. epävarmuustekijöiden vaikuttavan heikentävästi liiketoimintaan. 78% lietolaisista vastaajista ilmoitti, ettei hyvinvointialueiden toiminnalla ole ollut vaikutusta yrityksen liiketoimintaan.

Tutustu vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksiin ja e-julkaisuun:

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024 e-julkaisu

Aiempina vuosina julkaistuihin Maakuntaennusteisiin voit tutustua osoitteessa www.maakuntaennuste.fi